یکشنبه، 04 آبان 1399 | 2020 Sunday 25 ,October  
بر اساس نتایج یک مطالعه؛
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛
سخنگوی کمیسیون آموزش خبر داد:
در جلسه امروز با نمایندگان
علی پروین: