| سه شنبه، 01 خرداد 1403
بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره ای کشتی ها با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب ، مهمترین دروازه واردات و صادرات ایران محسوب می شود.