| دوشنبه، 06 بهمن 1399

معاون وزیر راه وشهرسازی از آغاز مرحله سوم ثبت نام مسکن ملی تا چند روز آینده خبر داد.