دوشنبه، 13 مرداد 1399 | 2020 Monday 03 ,August  
آرشیو بخش یادداشت

کامبیز نوروزی/ حقوقدان دیروز در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمــــاتی برای برخورد یا متخلفان پروتکل های بهداشتی گرفته و پیشنهاد شد که ...

اصغر میرفردی اعتماد؛ در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مدرک‌های جعلی از صداوسیما پخش شد که به سهم خود اندوهی بر اندوه‌های بی‌پایان افزود. بنا ...

حمید شجاعی-‌تحلیلگر نظام اداری و مدرس دانشگاه روزنامه شرق؛ یکی از موضوعات مهمی که ذهن اغلب مردم جامعه و حتی اندیشمندان را به ...