| شنبه، 28 فروردین 1400
به بهانه افتتاح مرکز آموزش محیط زیست تالاب عینک؛
       کد خبر: 99610
نگاه ایران/رضا زمانی مدیر مرکز آموزش محیط زیست تالاب عینک و مدرس دانشگاه شاید تاکنون در خصوص تالاب عینک زیاد شنیده باشید اما نکته بسیار مهمی که در چهارچوب اجرای طرح مرکز آموزش محیط زیست در تالاب عینک در یک ماه گذشته ثبت شد و برای خود من هم به عنوان یک فعال محیط زیست جالب بود حضور بیش از 36گونه از پرندگان ازجمله گونه های باارزش و حتی درخطر انقراض مانند پلیکان خاکستری و یا باکلان کوچک در تالاب عینک و در قلب شهر رشت بود که شاید تعداد اندکی از شهرهایی در جهان از این موهبت برخوردار باشند . تالاب عینک از معدود تالاب های درون شهری و یکی از بزرگ ترین آن هاست باوجود همه بی مهری ها و تعرضانی که تاکنون به این تالاب شده است این تالاب هنوز زنده است و می تواند به پتانسیل ویژه ای برای آموزش محیط زیست و اکو توریسم و جذب گردشگر در رشت تبدیل شود. برای اولین بار در کشور مرکز آموزش محیط زیست شهری زیر نظر شهرداری رشت باهدف آموزش مفاهیم محیط زیست و آگاهی های زیست محیطی و جلب مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست تأسیس شده است دوره هائی ازجمله پرنده نگری ، ارزش های تالاب عینک، اکو توریسم ، آشنایی با پستانداران گیلان ، شناسایی درختان و درختچه ها ، روش های کاهش مصرف انرژی ، آلودگی های محیط زیست ، ورمی کمپوست و... برگزار می نماید که کلیه دوره به صورت تئوری و عملی رایگان بوده و کلیه شهروندان اعم از دانش آموزان ، معلمین ، ساکنین حاشیه تالاب ، سازمان های دولتی و غیردولتی می توانند در این دوره ها شرکت کنند. در پایان شمار ا به ضیافت تصاویر حضور پرندگان که در بهمن ماه امسال در تالاب عینک ثبت نمودیم دعوت می کنم . به امید آنکه بتوانیم با برنامه ریزی درست و مشخص شدن متولی تالاب عینک از ظرفیت بی نظیر این اکوسیستم استفاده نماییم .