| جمعه، 03 اردیبهشت 1400
به روایت تصویر؛
       کد خبر: 99188
نگاه ایران/مریم یکتافرد:عصر امروز دوشنبه 16 اسفندماه با حضور جمعی از مدیران شهری و شهردار رشت پارک قطعه ۵۹ شهرک مهر رشت افتتاح شد. این پارک در قطعه 59 شهرک مهر رشت افتتاح شده است و مساحت آن  17 هزار مترمربع است.هزینه ی انجام شده برای افتتاح این پارک 2 میلیارد تومان عنوان شده است. پارک قطعه ۵۹ شهرک مهر رشت 5900 مترمربع فضای بازی دارد و 38 دستگاه ست ورزشی و 8 میز تنیس روی میز نیز در این پارک جانمایی شده است. پارک قطعه ۵۹ شهرک مهر رشت هفتمین پارک در محدوده منطقه 5 رشت بود. با این ترتیب تعداد پارک های رشت به 60 عدد رسیده و طبق وعده ی شهردار رشت 2 پارک دیگر نیز تا پایان سال افتتاح می شود. محمد علی ثابت قدم شهردار رشت، محمد محبتی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 5 رشت و سید رضا موسوی روزان از جمله سخنرانان مراسم افتتاحیه امروز بودند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code