| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران: اشپیتیم آرفی برای چندمین بار رفتاری ناشایست در فضای مجازی با عادل فردوسی پور داشته است.
اشپیتیم آرفی فوتبالیست- مانکن آلبانیایی که در پرسپولیس هم بازی  کرده و هنوز هم بیشتر وقت زندگی اش را در ایران و با شرکت در تبلیغات می گذراند و حالا هم قرار است سریال بازی کند، برای چندمین بار با استفاده از نرم افزارهای موبایلی عکسی از عادل فردوسی پور را دست کاری کرده و شکل برایش گذاشته. اینکه او شوخی زشتی با تصویر عادل کرده، قطعا دلخوری این مجری را هم به همراه دارد. اشپیتیم بار اولش هم نیست که چنین رفتاری دارد و مشخص نیست که چرا کسی به او تذکر نمی دهد؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code