| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران:نماینده مردم لنگرود در مجلس بابیان اینکه عده ای قصد دارند کشاورزی کشور را در راستای واردات نابود کنند،گفت:تغییر کاربری باغات چای برای تامین اقتصاد معیشتی کشاورزان رقم می خورد. مهرداد بائوج لاهوتی درباره وضعیت پرداخت مطالبات چای کاران در کشور،گفت: در آستانه فصل برداشت چای متأسفانه هنوز مطالبات چای کاران به طور کامل پرداخت نشده است و با این اوصاف بدیهی است که انگیزه تولید نزد کشاورزان برای سال آینده با کاهش روبرو خواهد شد. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه عده ای قصد دارند کشاورزی کشور را در راستای واردات نابود کنند، تصریح کرد:تغییر کاربری باغات چای  برای تامین  اقتصاد معیشتی کشاورزان  رقم می خورد  زیرا  بدیهی  است زمانی که دولت بهای تولیدات کشاورز را پرداخت نمی کند، کشاورز مجبور است برای تامین مخارج اقداماتی همچون تغییر کاربری را در دستور کار قرار دهد. وی بابیان اینکه 10 درصد از مطالبات چای کاران در آستانه فصل برداشت چای هنوز پرداخت نشده است، یادآور شد: برای جلوگیری از تکرار تغییر کاربری های همچون 7 هزار هکتار از باغات چای باید حضور در صنعت کشاورزی برای کشاورز مقرون به صرفه باشد. عضو کمیسیون  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: دولت چای کشاورز را در شرایط تضمینی خریداری می کند اما متاسفانه بهای کشاورز را  به طور کامل پرداخت نمی کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code