| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: می توان بخش زیادی از افرادی که دارای تمکن مالی هستند را از فهرست یارانه بگیران حذف کرد. سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا با اشاره به ملاک تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه نقدی آن ها از درآمد به وسع خانوار گفت: درآمد خانوار به وسع آن نیز ارتباط پیدا می کند به طوری که هرگاه درآمد بالابرود وسع و توان خانوار نیز بالا می رود و اگر درآمد کاهش پیدا کند، وسع خانوار نیز پائین خواهد آمد. نماینده مردم صومعه سرا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وسع خانوار همان توان است، درباره قابل شناسایی بودن درصد کمی از پردرآمدها به دلیل عدم ثبت اطلاعات اقتصادی تصریح کرد: تشخیص دارا و ندار با درصد بندی امکان پذیر نیست و اینکه چه زمانی چه کسی دارا می شود و چه کسی ندار می شود، با آمار و ارقام قابل تشخیص نیست، بلکه باید به بطن جامعه رفت چراکه فردی ممکن است روزی دارا باشد اما برای او حادثه ای پیش آید و یک شبه ندار شود. وی با اشاره به اینکه نمی شود این درصدها را به صورت رسمی و قطعی اعلام کرد، افزود: می توان با بررسی بانک اطلاعاتی افراد، بخش زیادی از افرادی که دارای تمکن مالی هستند را از فهرست یارانه بگیران حذف کرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید در بر اساس اطلاعات مرکز آمار یا وزارت اقتصاد برای پرداخت یا عدم پرداخت خانوارها تصیم گیری شود و پس از بررسی دقیق و محرمانه اطلاعات افراد، پردرآمدها را مرحله به مرحله از فهرست یارانه بگیران خارج کرد، همچنین خانوارهایی که قرار است وارد فهرست دریافت یارانه شوند نیز به صورت مرحله به مرحله وارد شوند. گفتنی است؛ عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات پیش از این درخصوص ملاک دولت برای شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی آن ها براساس قانون هدفمندی یارانه ها گفته بود: دولت برای شناسایی پردرآمدها دستورالعملی تنظیم و معیارهای نیابتی و جایگزین درآمد مشخص کرده است که براساس آن فرمولی به نام وُسع خانوار بدست آورده است که به جای درآمد ،محاسبه می شود که در فرمول وُسع خانوار،توان اقتصادی خانوارها از نظر ملاک هایی همچون مدل و قیمت خودرو،تعداد تسهیلات بانکی دریافتی، نوع فعالیت صنفی افراد،دارابودن کارت بازرگانی و... سرپرست درنظر گرفته می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code