| شنبه، 12 آذر 1401
اسحاق راستی رئیس شورای مشورتی اصلاح طلبان رشت و دبیر مجمع نیروهای خط امام استان گیلان در خصوص بحث های مخالفین و موافقین شهردار رشت همیشه توصیه ام به دوستانم این بود وارد این مقوله نشوند؛ چون در هردو طرف جریان افرادی را  مشاهده می نمودم که قصد ونیت شان بهبود مسائل شهری نبودو انگیزه های ددیگری به نظرم داشتند. اما در قضایا ی اخیر و کم تحملی شهردار رشت در برخورد با یک انتقاد معمولی وبرآشفته شدنش را دور از شأن کسی می دانم که همیشه ادعای توسعه ورزی داشت و باعث شدوی  عیار واقعی خود را به نمایش بگذارد. متاسفانه درکشور ما چون براثر شایسته سالاری همه  مدیران انتخاب نمی شوندو بسیاری از رانت ها و مسائل پشت پرده نیز تاثیرگذار است؛برخی افراد درجایگاهی که لایقش نیستند،قرار میگیرندو باعث می شود که حدو اندازه خود را نشناسند و بقولی لقمه بزرگتر از دهانشان بردارند. بنا به فرمایش امام علی چهار چیز باعث تضعیف نظام ها میشود: 1ـ ضایع کردن اصول 2ـتمسک به فروع 3ـ پس راندن فرزانگان 4ـپیش انداختن فرومایگان . به این جهت هرجا که افراد کم ظرفیت و کسانی که لایق آن مسئولیت نیستند؛به مقام و مدیریتی  دست می یابند؛در برخی بزنگاه ها خود را گم می کنندو دست به چنین اشتباه بزرگی می زنند. بعداز برخورد بد و توهین آمیز شهردار رشت با نماینده مردم رشت آقای حسنی وبعد از انتقادات به شهردار رشت  انتظار این بود که وی  به اشتباه خود پی برده و از نماینده مردم رشت وکسانی که به ایشان رای داهاند؛عذرخواهی کند؛اما ادامه مواضع او در چند جلسه نشان از روحیه یکسویه وی دارد که طبیعی است در آینده به نفعش نخواهد بود. شهردار رشت حتما می داند که قانون گذاری ونظارت وحق اظهارنظر در همه امور کشور از وظایف نمایندگان مجلس است. بنابراین تعلل وضعف در برف اخیر ازسوی برخی دستگاه ها وشهرداری ها که مورد اعتراض بسیاری از مردم نیز بوده ؛اگر از سوی نماینده همان مردم بازگو و به مسئولین تذکر داده شود؛نباید با چنین عکس العمل سخیفی مواجه شود. متاسفانه این هتک حرمت شهردار رشت فقط محدود به آقای حسنی نمیشود و شهردار رشت به همه کسانی که به ایشان رای داه اند؛توهین و هتک حرمت نموده است. به همین جهت از کسانی که دل در گرو اندیشه اصلاح طلبانه دارند؛انتظار می رود موضع شان را شفاف وصریح در این خصوص بیان کنندو از مواضع دو پهلو پرهیز نمایند.  نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code