| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: همایون شجریان خواننده سرشناس ایران با انتشار عکسی با حضور پدر و دخترش یاسمین به ارائه گزارشی در ارتباط با وضعیت سلامتی پدرش محمدرضا سرشناس پرداخت. همایون شجریان نوشته است:دوستان عزیز و گرامى با سلام و آرزوى شادى و سلامتى براى شما مهربانان همیشگى و با سپاس بیکران از این که حال پدر را جویا هستید و برایشان آرزوى سلامتى مى کنید، هربار که از کنسرت هاى شهرستان باز می گردم براى خوشحال کردن ایشان از لطف و احوال پرسى شما مى گویم، و همیشه با لبخند و سپاسگزارى از لطف تان، مى گویند که سلام من را به همه برسان. عزیزان رسیدگى ها و مراقبت هاى ویژه پزشکى از پدر به شدت ادامه داشته و باعث شده که حال ایشان بهتر شود و ما هم امیدوارتر. از پانزده سال پیش تا به امروز پزشکان عزیز زیادى مسئولیت درمان هاى پدر را برعهده داشته اند که دست تک تک شان را مى بوسم و خود را مدیون شان مى دانم. از آوا جان مشکاتیان عزیز (نوه محمدرضا شجریان و خواهرزاده همایونش شجریان) و همیشه مهربانم بسیار بسیار سپاسگزاریم که چند ماه است با وجود مشغله هاى زیادى که دارد، تا بازگشت همسر پدر از سفر با عشق و صبورى شبانه روز و تمام وقت به همراه پرستارهاى ویژه از ایشان مراقبت و کارهاى شان را مدیریت مى کند. سپاس دیگرمان از وزیر بهداشت جناب دکتر هاشمى ست که از روز اول دوستانه و بى توقع اجازه ندادند که در منزل براى مراقبت ها و رسیدگى هاى پزشکى از پدر دچار مشکل شویم. دعاهاى شما عزیزان و لطف تان بزرگ ترین دلگرمى هاست، براى تان بهترین آرزوها را دارم، هر کجا که هستید شاد و برقرار باشید. عکس: سلفى یاسمین با به قول خودش باباجى و بابا

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code