| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما «ته سیگار»ها از سطح پارک ملت رشت جمع آوری شد. این اقدام نمادین که روز جمعه 20 شهریور با حضور شماری از اعضای موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما و کارگران سازمان پسماند شهرداری رشت انجام شد با هدف جلب توجه شهروندان به مضرات سیگار،نریختن ته سیگار در اماکن عمومی و پاکسازی طبیعت پارک از این زباله انجام گرفت. si5 مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در این خصوص گفت: این برنامه در راستای اجرایی کردن برنامه پارکهای بدون دخانیات سطح شهر رشت و داشتن شهر سالم، سلامت شهروند و هوای پاک با مشارکت و همکاری انجمنهای مردم نهاد انجام شد. جمع آوری ته سیگار رشت (5) عاطفی افزود: بر اساس تدوین اهداف سازمان در خصوص مشارکت و بهره گیری از توانمندیهای انجمنهای مردم نهاد از طریق برگزاری جلسات متعدد و منظمی با این موسسات، درخواست شد که طرحها، پیشنهادات و برنامه های محیط زیستی خود که هم راستا با اهداف سازمان باشد را مطرح کنند. جمع آوری ته سیگار رشت (6) مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با اشاره به فرهنگ پذیر بودن مردم رشت گفت: در حوزه های محیط زیستی بیش از هر چیز، نیازمند به فرهنگ سازی و آموزش و استمرار آن نیازمند هستیم و این امر با اجرای برنامه هایی که به صورت مستقیم شهروند را با مسایل و مشکلات حال حاضر آشنا کند، امکان پذیر خواهد بود. جمع آوری ته سیگار رشت (2) وی در پایان اظهار داشت: برنامه جمع آوری نمادین زباله از محلات در سطح شهر توسط مردم از برنامه های آتی سازمان است.به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت اجرای این طرح، با این هدف خواهد بود که چنانچه هر شهروندی تنها یک زباله از روی زمین بردارد کمک شایانی در پاکیزگی محیط زیست خواهد کرد . برنامه ای که به گفته عاطفی با همکاری انجمن های مردم نهاد در رشت برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code