| شنبه، 08 بهمن 1401

نگاه ایران: با رأی دیوان عدالت اداری و در راستای حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه شماره 72392.ت.50918 ک مورخ 93.6.29 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در زمینه ایجاد و توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی بندرانزلی لغو شد.

معاون فنی مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته مصوبه مذکور ابطال شد، اظهار کرد: به موجب رأی مورخ 95.10.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با حضور رئیس و معاونان، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان مصوبه مورد نظر ابطال شد.

منصور سربازی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست موضوع تهیه طرح جامع مناطق از جمله فاز دوم پارک ملی بوجاق را برای اعمال مدیریت بهینه، گسترش و توسعه گردشگری هدفمند و فعالیت های همسو در محدوده مناطق را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به مصوبه مذکور تصریح کرد: در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

به گفته معاون فنی مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان، طبق مواد دو و سه قانون حفاظت از محیط زیست تعیین مناطق پارک ملی و حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده بنابراین مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است.

وی گفت: طبق مواد مذکور داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی مطابق مادتین چهار و پنج قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست می شود که مخالف با بند «ب» ماده سه قانون شکار و صید بوده بنابراین با قرار گرفتن پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر در منطقه آزاد تجاری تخریب محیط زیست را به همراه دارد و هیأت عمومی با اعمال مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور ابطال شد.

 به موجب مصوبه طرح توسعه منطقه آزاد انزلی بخش هایی از پارک ملی بوجاق و تالاب بین المللی انزلی در محدوده تعرفه شده برای توسعه منطقه قرار گرفته بود که با توجه به حساسیت موضوع و با عنایت به تداخل با محدوده پارک ملی بوجاق به عنوان عالی ترین سطح حفاظتی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب بین المللی انزلی ثبت شده در کنوانسیون رامسر از همان زمان پیگیری موضوع ابطال شد.

خروج مناطق مذکور از محدوده مصوبه ضمن انجام هماهنگی و پیگیری از طریق مراجع و سازمان های نظارتی کشور در دستور کار رئیس و معاونان سازمان، مدیریت استان و تشکل های حامی محیط زیست قرار گرفت.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code