| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران:نماینده عضو جبهه پایداری ادعاهای جدیدی را علیه دولت مطرح کرده است. «محمدجواد کریمی قدوسی»، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، در ادعایی درباره ورود تجهیزات فنی و امنیتی به ساختمان پاستور گفت: ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری ٩٦ را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضدامنیتی ٨٨ برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می کنند». او افزود: «جریان فتنه با استقرار دولت آقای روحانی، بازگشته است و تلاش دارد از ظرفیت دولت و جایگاه قانونی آن، اتاق های پاستور و مکان های امن دولت را برای ایجاد شبکه امن، اتاق های فکر و مراکز تصمیم گیری که به صورت خوشه ای در فتنه نیز حضور داشتند، در اختیار بگیرد؛ نمونه های آن جلسه جماران، بنیاد باران و جلسه صبحانه که مشهور است». او در ادامه، اظهاراتی مشابه برخی کانال های تلگرامی داشت؛ البته با جزئیات بیشتر: «اخیرا نیز شاهد هستیم که آقای روحانی ساختمان پاستور را ترک کرده؛ همان طور که آقای هاشمی در کاخ مرمر نشسته، رئیس جمهور پاستور را تحویل برادر و فرزندانش داده است و خودش در کاخ سعدآباد نشسته و صبح ها ساعت ١٠ سرکار می آید و ساعت ١٤ آنجا را ترک می کند؛ یکی از علت هایی که به کاخ سعدآباد رفته، همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و مخابراتی و شنود و ضدشنود است». از وزیر اطلاعات سؤال می پرسم او همچنین وعده داد «به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در اولین جلسه کمیسیون بحث واردکردن تجهیزات مخابراتی و فنی امنیتی را به عنوان یک مسئله مورد سؤال» قرار خواهد داد و «از وزیر اطلاعات و دستگاه های دیگر به صورت رسمی سؤال» خواهد کرد. او در ادامه درباره «حسام الدین آشنا»، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، هم گفته: «این فرد از امور تیم رسانه ای آزاد شده و به دستور آقای روحانی باید فقط متمرکز روی مناظرات رئیس جمهور با رقبای او در انتخابات شود که نتیجه مناظره به چه صورت باشد».
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code