| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
نگاه ایران به نقل از رشت رویایی: شهردار رشت در نامه ای به مدیران شهرداری با توضیح دلایل، بار دیگر بر عدم برگزاری برنامه های هفته رشت تاکید کرد. در این نامه آمده است: «حسب مکاتبه اینجانب برنامه های مرتبط با هفته رشت موجودیت نداشته و قابل قبول نمی باشد. اجرای این برنامه ها به دلیل عدم رعایت موضوعات مالی مغایر با سیستم شهرداری رشت و به دلیل ضعف اجرا در سال گذشته در سازمان فرهنگی و عدم امکان نظارت مناسب و کیفی و رعایت اصول و ارزش ها با مدیریت و ساختار فعلی امکان برگزاری میسر نبوده و هرگونه عدم رعایت این امر به منزله تخطی از ضوابط سازمانی محسوب می گردد که قطعا متشنج به سوء استفاده فتنه  گران و عناصر ضد انقلاب خواهد بود.» شهردار رشت روز گذشته با ارسال نامه ای به ریاست شورای شهر عدم برگزاری برنامه های «هفته رشت» را اطلاع داد.(از اینجا بخوانید) محمدعلی ثابت قدم در این نامه با اشاره به اینکه به واسطه نزدیکی به انتخابات سال آتی، برگزاری مراسم مرتبط با هفته رشت می تواند مورد بهره برداری عده قلیلی سودجو قرار بگیرد و مراسم سال گذشته برای عده ای از عزیزان ذهنیت هایی را به همراه داشت، عدم اجرای برنامه های شهرداری و اجرای برنامه های مورد نظر و مصوب شورا را اطلاع داد. گفتنی است، دلیل نامگذاری۱۲ دی به عنوان «روز رشت» این است که در تاریخ دوم ژانویه۱۵۵۸ میلادی مقارن با ۱۲ دی ماه ۹۳۶ هجری شمسی شاه طهماسب، سلطان محمد را به رشت فرستاد و از آن روز رشت به عنوان مرکز گیلان نامگذاری شد. به همین دلیل شهرداری رشت در راستای سند ملی بازآفرینی رشت و در مسیر برندسازی شهری، این روز را به عنوان «روز رشت» نام گذاری کرد و سال گذشته در پاسداشت این روز با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی این روز را جشن گرفت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code