سه شنبه، 12 فروردین 1399 | 2020 Tuesday 31 ,March  
نگاه ایران:سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم گفت که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز شنبه چهارم دی در دستور کار مجلس قرار دارد. محمد خدابخشی اظهار کرد: بررسی لایحه برنامه ششم از هفته گذشته در مجلس در دو و بعضا سه شیفت کاری آغاز شده و تاکنون ۱۱ ماده از ۱۴۴ ماده آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین قرار است در جلسه علنی شنبه ماده مربوط به تعیین تکلیف بدهی های دولت به تأمین اجتماعی و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان و مواد مربوط به نظام پولی و بانکی کشور مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه در زمان بررسی برنامه ششم، مجلس هیچ دستور کار دیگری نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: با این حال کمیسیون های تخصصی در جلسات خود لایحه بودجه ۹۶ را مورد بررسی قرار می دهند اما بودجه ۹۶ تا اتمام بررسی برنامه ششم در صحن علنی در دستور کار مجلس قرار نخواهد گرفت. به گفته وی در طول بررسی برنامه ششم در مجلس و پس از اتمام بررسی بودجه ۹۶ در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه که ترکیب اعضای آن متفاوت با کمیسیون تلفیق برنامه است، تشکیل جلسه خواهند داد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code