| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نام گذاری روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در تقویم ملی را نشان دهنده نگاه ویژه رئیس جمهور دولت تدبیر امید به کارکرد سازمان های مردم نهاد دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، یونس رنجکش در جلسه هیات نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد گیلان افزود: پیگیری دولت در تحقق مطالبه سازمان های مردم نهاد برای نام گذاری روزی در تقویم ملی به نام این سازمان ها نشان دهنده احترام دولت به این مطالبه است. وی اضافه کرد: حمایت از توسعه کمی و کیفی تشکل های اجتماعی و ایجاد فرصت های بهتر برای فعالیت های آنان در فرایند توسعه کشور از اهداف و برنامه های دولت تدبیر امید است که با نگاه خاصی از طریق وزارت کشور دنبال می شود. به گفته دبیر هیات نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد گیلان، این نگاه نقطه علفی در رویکردهای اثرگذار تشکل های اجتماعی و دولت به یکدیگر در مسیر سازندگی کشور است. رنجکش ادامه داد با توجه به برگزاری همایش بزرگ مشترک دولت و تشکل های اجتماعی که با شرکت 3000 سازمان مردم نهاد در کشور و با حضور رئیس جمهور در 22 مردادماه سال 93 برگزارشده بود این روز به درخواست سازمان های مردم نهاد به عنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی به دکتر روحانی پیشنهاد شد که سپس از طریق وزارت کشور این پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی ارسال گردید. وی افزود: با توجه به تصمیمات شورای فرهنگ عمومی در آخرین جلسه این شورا این روز ازاین پس در تقویم رسمی کشور به عنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی درج خواهد شد. در این جلسه همچنین در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات نماینده تشکل های اجتماعی در هیات نظارت بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید به زودی فراخوان آن بر اساس دستورالعمل های موجود انجام شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code