یکشنبه، 10 فروردین 1399 | 2020 Sunday 29 ,March  
نگاه ایران:پسر جوان که درجریان مشاجره ای مرگبار، خواستگار خواهرش را از پا درآورده بود با پرداخت ۶٠٠ میلیون تومان از قصاص رهایی یافت. دراین پرونده که از ۴ تیر سال ٨٧ و در پی تماس مرد جوانی با مأموران کلانتری ١٠۶ نامجو تماس تشکیل شد، پسرجوانی درجریان هجوم چند جوان خشمگین بشدت مجروح شد. به دنبال این خبر مأموران کلانتری و اورژانس به محل اعزام شدند و مجروح را بلافاصله به بیمارستان انتقال دادند اما او به علت شدت جراحت ها جان سپرد. بعدهم پرونده قتل تشکیل و تحقیقات پلیسی دراین باره آغاز شد. چند تن از شاهدان به مأموران گفتند: چهار مرد جوان را دیده اند که با هجوم ناگهانی به مقتول، او راهدف ضربه های چاقو قرارداده بودند و مدام هم فریاد می زدند موضوع ناموسی است و کسی حق دخالت ندارد. با توجه به اینکه ضاربان مسلح بودند همسایه ها شماره پلاک خودروی آن ها را برداشته و آن را دراختیارپلیس قرار دادند. با ردگیری این شماره پلاک مشخص شد خودرو به نام زن جوانی به نام «مینا» است. درحالی که تحقیقات وارد مرحله تازه ای شده بود، چهار مرد جوان ضارب، خود را به کلانتری رسانده و با اعتراف به درگیری خونین بازداشت شدند. امیر۲۹ ساله-عامل اصلی قتل- در تحقیقات به بازپرس جنایی گفت: مقتول خواستگار خواهرم بود اما من به این ازدواج راضی نبودم البته خانواده ام نیز با من هم نظرشده بودند. زمانی هم که خواستگار خواهرم از مخالفت من باخبر شد مزاحمت هایش را شروع کرد و آرامش را از ما گرفت. او حتی روی خودروی پدرم ضد زنگ ریخت و شیشه های ماشین را شکست. ضمن اینکه مدام مزاحم خواهرم می شد. روز حادثه نیز با او تماس گرفتم و خواستم با هم صحبت کنیم. من به همراه برادرم، دامادمان و برادرش سوار خودروی همسرم راهی محل شدیم. برادرم و دامادمان به سراغ مقتول رفتند اما او به محض اینکه از خانه بیرون آمد با قمه به طرف آن ها حمله کرد. من که شاهد ماجرا بودم به همراه برادر دامادمان به کمک آن ها رفتیم و با چاقو و قمه ای که به همراه داشتیم به مقتول حمله کرده و پس از مضروب کردن او متواری شدیم. چاقو را نیز در حیاط خانه یکی از همسایه ها انداختیم و به خانه رفتیم. ما قصد کشتن او را نداشتیم و تصور می کردیم که او زخمی شده است به همین خاطر وقتی از مرگش با خبر شدیم خودمان را معرفی کردیم. به دنبال اعترافات متهمان، آن ها به بازسازی صحنه جنایت پرداخته و در شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفتند. باتوجه به درخواست اولیای دم برای صدورحکم قصاص و اعتراف متهم اصلی پرونده به قتل، حکم قصاص امیرصادرشد. پرونده بعد از تأیید حکم قصاص از سوی شعبه ١٧ دیوان عالی کشور، برای اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران ارجاع شد اما با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی پایتخت، اولیای دم روز گذشته با حضور در دادسرا و دریافت ۶٠٠ میلیون تومان از قصاص محکوم به مرگ گذشت کردند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code