دوشنبه، 05 آبان 1399 | 2020 Monday 26 ,October  
نگاه ایران: فرماندار شهرستان آستارا گفت: با اطلاع رسانی و تبلیغات همه جانبه از طریق رسانه های مختلف، تمام شهروندان آستارا به اهمیت سرشماری و ضرورت مشارکت در آن واقف شده اند و این امر، کار آمارگیران را راحت کرده است. سیروس شفقی روز پنجشنبه در جمع اعضای ستاد هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن آستارا و ماموران این سرشماری افزود: سرشماری یکی از کامل ترین و موثرترین شیوه های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی کشور محسوب می شود و یکی از قدیمی ترین روش های جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری است. وی با اشاره به اینکه تاکنون هفت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور انجام شده است، اضافه کرد: نتایج حاصل از سرشماری می تواند تصویری از وضع موجود جمعیت، نیازمندی ها و توانایی های آن و همچنین تصویری از وضع موجود در واحدهای مسکونی کشور را برای برنامه ریزان، تصمیم گیران، سیاست گذاران، پژوهشگران و کاربران ترسیم کند. وی اظهار کرد: برنامه ریزان، تصمیم گیران و سیاست گذاران بر اساس نتایج سرشماری می توانند با تدوین برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کشور را به سمت وضعیت مطلوب سوق داده و پژوهشگران و کارشناسان حوزه های جمعیت شناسی، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی مسیر تحولات را در آینده تا حدودی پیش بینی کنند. وی با اشاره به اهمیت هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گفت: با ورود تبلت به سرشماری نفوس و مسکن 1395، جمع آوری اطلاعات توسط آمارگیران سرشماری سرعت می یابد. شفقی خاطرنشان کرد: تجربه سرشماری های قبلی نشان می دهد فقط 40 درصد خانوارها قبل از اجرای سرشماری از انجام آن باخبر بوده اند و این امر فرآیند سرشماری را کند و حجم کار ماموران سرشماری را افزایش می داد اما خوشبختانه در این دوره توانستیم با کمک رسانه ها و تبلیغات عمومی، بیشتر همشهریان را به موقع برای مشارکت در سرشماری آگاه کنیم. فرماندار آستارا میزان مشارکت مردم شهرستان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن را تاکنون حدود 40 درصد عنوان کرد، گفت: سرشماری حضوری نفوس و مسکن نیز که از روز گذشته در شهرستان آستارا آغاز شده، با فعالیت 27 آمارگیر تا 28 آبان ادامه دارد.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code