| دوشنبه، 03 آبان 1400
گزارش تصویری بازی ملوان -نساجی قائمشهر
       کد خبر: 74620
نگاه ایران/رضا احمدپور:انزلی چی ها از دیدار دیگر خانگی خود توانستند سه امتیاز به دست بیاورند و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده پنجم جدول رده بندی بایستند. ملوانی ها در یکی از بازی های هفته دهم لیگ دسته اول، در دیداری حساس، امروز و در انزلی به مصاف تیم نساجی قائمشهر رفتند و توانستند پیروزی باارزشی به دست بیاورند. شاگردان محمد مایلی کهن که یکی از تیم های مدعی در لیگ دسته اول محسوب می شود در دیدار دهم خود در حالی با شاگردان محمود فکری روبرو شدند که برای حضور در جمع بالانشینان نیاز مبرم به سه امتیاز بازی خانگی خود داشتند و در نهایت نیز موفق به کسب آن شدند. ملوانی ها که در جدول رده بندی نیز با مازندرانی ها همسایه بودند در نیمه اول این بازی با حریف خود به تساوی رسیدند اما تنها دقایقی پس از آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۸ توسط حسین قنبری به گل رسیدند و با حفظ همان یک گل تا پایان، سه امتیاز مهم را به حساب خود واریز کردند، ملوانی ها با این پیروزی ۱۸ امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل کمتر پایین تر از تیم گل گهر در رده پنجم جدول رده بندی ایستادند. اما این سه امتیاز از آن جهت برای ملوانان ارزشمند بود که این تیم در دیدار هفته گذشته و با تساوی در مقابل فجرسپاسی حاشیه هایی را حول تیم خود می دید و درگیری ایجاد شده بین محمد مایلی کهن و هواداران این تیم به جاهای باریک کشیده شده بود اما این سه امتیاز می تواند آب سردی باشد روی حواشی ایجاد شده در این تیم. نساجی قائمشهر نیز پیش از دیدار در برابر ملوانان، هشت هفته بود که رنگ باخت را ندیده بود اما در بازی امروز نوار بی شکستی این تیم پاره شد تا این تیم ۱۶ امتیازی و در رده ششم جدول رده بندی باقی بماند. %d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-1 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-6 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-2 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-3 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-5 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-7 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-8 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-10 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-11 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-12 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-13 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-14 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-16 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-17 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-18 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-19 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-20 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-21 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-15 %d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-9 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af %d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code