| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: طی حکمی از سوی دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان گیلان «عضو هیات تطبیق مصوبات دولت» انتخاب شد. گفتنی است به منظور حسن انجام وظایف محوله به رئیس مجلس به شرح مندرج در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تشکیل می شود که این هیات دارای رئیس، اعضا و کارکنان به تعداد مورد نیاز خواهد بود. اعضا با حکم رئیس مجلس برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. جلسات هیأت دو بار در هفته تشکیل می شود و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد. 71977

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code