شنبه، 17 خرداد 1399 | 2020 Saturday 06 ,June  
نگاه ایران/رضا احمدپور: مراسم روز عاشورا مانند سالیان گذشته با حضور پرشمار مردم در بقعه ی آقا سید ابوجعفر بندر کیاشهر برگزار شد. براساس رسمی دیرینه عزاداران حسینی در روز عاشورا در قالب دسته جات مختلف خود را به جوار این بقعه می رسانند و با برپایی آئین سوگواری در رثای امام حسن و یارانش می گریند. مراسم تعزیه و همچنین برپایی نماز عاشورا هم از دیگر بخش های مراسم عاشورا در بقعه آقا سید جعفر بندر کیاشهر بود. در مراسم عاشورای امسال این بقعه محمدعلی نجفی استاندار گیلان و جمع دیگری از مقامات استان و شهرستان هم حضور داشتند. (اینجا بخوانید) %d8%a8%d9%82%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1 %d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%b2%d9%86%db%8c2 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-11 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-10 %d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%b2%d9%86%db%8c %d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85   %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-1 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-9 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d9%82%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%ac%d8%b9 %d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d9%82%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%ac%d8%b9 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-13 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d9%82%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%ac%d8%b9 %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-12
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code