شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
برای دومین سال همزمان با تاسوعای حسینی برگزار شد؛
نگاه ایران/ مریم گیتی نژاد: همزمان با تاسوعای حسینی، طرح ارزشمند پاکسازی مشارکتی و مردمی خیابان ها و معابر عمومی شهر رشت توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما از ساعت 13 امروز(سه شنبه20مهر) در طول مسیر اصلی بقعه دانای علی، خیابان بیستون(طالقانی) و خیابان مطهری با مشارکت ده ها فعال اجتماعی و علاقه مندان محیط زیست برگزار شد. رضا رسولی عضو شورای شهر رشت و علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نیز در این برنامه در کنار گروه های مردمی حضور داشتند و از نکات جالب در طول اجرای این برنامه، پیوستن تعداد زیادی از مردم و کسبه به این حرکت ارزشمند بود. این برنامه روز عاشورا (چهارشنبه 21 مهر) نیز از ساعت 13 در مسیر چهارراه میکائیل، خیابان مطهری، مسیر پیاده راه مرکزی (خیابان علم الهدی) و خیابان بیستون برگزار خواهد شد. گفتنی است سال گذشته نیز اولین برنامه پاکسازی مردمی خیابان های رشت توسط موسسه سرزمین ایده آل ما با همراهی کانون سندروم داون استان گیلان و با حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت برگزار شده بود که این اقدام ارزشمند بازتاب گسترده ای در سطح کشور داشت. (از اینجا بخوانید) %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9 %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code