| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران/پویا بازارگرد: درحالی که حدود یک ماه از مدت زمان قانونی عمر هیات رئیسه سوم در چهارمین سال فعالیت شورای شهر رشت گذشته بود بالاخره عصر امروز با حضور فرماندار رشت،شورای این شهر رئیس خود را شناخت. (گزارش کامل جلسه را اینجا بخوانید) مسعود کاظمی بعد از چند هفته گمانه زنی و رایزنی دو طیف منتقد و موافق برنامه های شهردار رشت، امروز به عنوان کاندیدای طیف مقابل منتقدان شهردار رشت قرار گرفت و درنهایت با 8 رای از مجموع 15 عضو شورا به صندلی رئیس شورای شهر رشت در یک سال باقی مانده تا انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر تکیه زد. ازجمله حواشی جلسه امروز شورای شهر بعد از پایان رسمی جلسه درگیری لفظی بین محمود باقری و مظفر نیکومنش دو تفکر مقابل هم در شورای چهارم بود. در ادامه تصاویر انتخاب مسعود کاظمی به عنوان رئیس و درگیری باقری و نیکومنش را مشاهده می کنید. %d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa3%d9%85%d9%87%d8%b1-1 %d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa3%d9%85%d9%87%d8%b1-2 %d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c3 %d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa3%d9%85%d9%87%d8%b1-5 %d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa3%d9%85%d9%87%d8%b1-4 %d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa3%d9%85%d9%87%d8%b1-3 %d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c3-%d9%85%d9%87%d8%b1 %d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b43-%d9%85%d9%87%d8%b11-2 %d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b43-%d9%85%d9%87%d8%b11-1 %d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b43-%d9%85%d9%87%d8%b1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code