| شنبه، 28 فروردین 1400
12 ساعت نشاط خانوادگی به همت شهرداری منطقه سه رشت؛
       کد خبر: 64836
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: جشنواره بزرگ «خانواده بانشاط» از ساعت ۹ الی ۲۱ روز جمعه (5 شهریور) در بوستان کشاورز و پارک شهیدان نهی قناد رشت برگزار شد. این جشنواره به همت شهرداری منطقه سه رشت، شامل بخش های رقابتی در آشپزی،بازی بومی محلی،ورزشی کودک و با هدف ایجاد همبستگی و نشاط در خانواده های رشتی برای اولین بار به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد و طی آن مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر رشت با خانواده های خود در کنار دیگر خانواده های رشتی حاضر شدند. در آئین اختتامیه که با اجرای نمایش، موسیقی و برنامه های شاد و آموزشی با محوریت «خانواده» و به طراحی محمد تجدد و مرتضی یکرنگ برگزار شد، از کارمندان نمونه شهرداری منطقه سه و خانواده های برگزیده بخش های رقابتی نیز تقدیر و تجلیل صورت گرفت. عکس های پویا بازارگرد و مهرداد احمدی را از این جشنواره 12 ساعته مشاهده می کنید: جشنواره خانواده بانشاط (1) جشنواره خانواده بانشاط (2) جشنواره خانواده بانشاط (3) جشنواره خانواده بانشاط (4) جشنواره خانواده بانشاط (6) جشنواره خانواده بانشاط (13) جشنواره خانواده بانشاط (14) سمیه رستگار شهریور 1 جشنواره خانواده بانشاط (11) جشنواره خانواده بانشاط (9) جشنواره خانواده بانشاط (8) اسماعیل حاجی پور شهریور2 جشنواره خانواده بانشاط (12) جشنواره خانواده بانشاط (10) جشنواره خانواده با نشاط رشت (3) جشنواره خانواده با نشاط رشت (10) جشنواره خانواده با نشاط رشت (1) فاطمه شیرزاد شهریور جشنواره خانواده با نشاط رشت (2) سمیه رستگار شهریور جشنواره خانواده با نشاط رشت (12) جشنواره خانواده با نشاط رشت (8) جشنواره خانواده با نشاط رشت (9) جشنواره خانواده با نشاط رشت (11) جشنواره خانواده با نشاط رشت (14) جشنواره خانواده با نشاط رشت (15) جشنواره خانواده با نشاط رشت (16) جشنواره خانواده با نشاط رشت (7) جشنواره خانواده با نشاط رشت (19) جشنواره خانواده با نشاط رشت (13) جشنواره خانواده با نشاط رشت (17) جشنواره خانواده با نشاط رشت (18) جشنواره خانواده با نشاط رشت (22) جشنواره خانواده با نشاط رشت (20) جشنواره خانواده با نشاط رشت (5) جشنواره خانواده با نشاط رشت (23) جشنواره خانواده با نشاط رشت (4)