| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: نشست جمعی از اهالی فرهنگی با شهردار رشت برگزار شد. محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت و مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو رشت میزبان بیژن بیژنی خواننده و خوشنویس ایرانی، اسماعیل تهرانی نوازنده سنتور و رهبر ارکستر سازهای ملی٬ بابک ربوخه مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از حاضرین در این جلسه بودند. (گزارش مشروح این نشست) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (12) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (1) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (2) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (5) بیژن بیژنی جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (3) اسماعیل تهرانی جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (16) مرتی عاطفی شهریور جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (4) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (14) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (6) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (7) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (8) جلسه مرتضی عاطفی و بیژن بیژنی رشت (10)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code