یکشنبه، 04 آبان 1399 | 2020 Sunday 25 ,October  
نگاه ایران:هجدهمین همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلان شهرهای کشور به میزبانی شهرداری رشت برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری رشت، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری رشت با اشاره به برگزاری هجدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلان شهرهای کشور، اظهار کرد: این همایش روزهای سوم و چهارم شهریورماه به میزبانی شهرداری رشت برگزار می شود. محمدرضا شیرزاد بررسی میزان تحقق مصوبات پیشین، مسائل و چالش های پیش روی شهرداری ها در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه را یکی از برنامه های این گردهمایی عنوان کرد و افزود: مسائل مرتبط با نظام جامع مدیریت شهری، آئین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها و اقتصاد مقاومتی در حوزه عملکردی شهرداری ها نیز در این همایش بررسی می شود. وی با اشاره به گستردگی حوزه مأموریتی شهرداری ها و تنوع و پیچیدگی مسائل پیش رو، گفت: انتقال تجارب، بررسی چالش های مدیریت شهری و پیدا کردن راهکارهای حل و مواجهه با آن ها هدف برگزاری این گونه همایش ها و گردهمایی ها است. مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت و دبیر اجرایی گردهمایی نیز درباره این همایش اظهار کرد: این گردهمایی سالانه دو بار به میزبانی یکی از کلان شهرهای کشور برگزار می شود. مسلم  گنجی افسوران تصریح کرد: کمیسیون معاونان برنامه ریزی و توسعه، کمیته های پنج گانه مدیران شامل کمیته های آمار و تحلیل اطلاعات و ارتباطات،  پژوهش و توسعه، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، تشکیلات و بهبود روش ها و همچنین کمیته برنامه وبودجه از شرکت کنندگان این همایش هستند. به گفته این مسئول در این گردهمایی مسائل مشترک شهرداری های کلانشهر ها در حوزه تخصصی هر کمیته نیز موردبحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code