| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران: معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تغییر کرد. با حکم ریاست دانشگاه، دکتر علی داودی به سمت معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب شد. داودی از سال ها قبل مدیرکلی انتقال خون گیلان را بر عهده داشت. پیش از این و از اواسط دوره ریاست دکتر برزیگر بر دانشگاه، دکتر جمشید محمدی معاونت توسعه دانشگاه را بر عهده داشت. بر اساس شنیده ها، یکی از بزرگان استان جهت ابقای دکتر محمدی وساطت نموده بود که نهایتا با اصرار دکتر یوسف زاده بر تصمیم اتخاذ شده، این جابه جایی صورت گرفت. از اسفند گذشته و با روی کار آمدن یوسف زاده، تا کنون دکتر شفقی به سمت معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر نعمتی به سمت معاونت تحقیقات و دکتر اتحاد به سمت معاونت درمان دانشگاه منصوب شده بودند. متن حکم انتصاب بدین شرح است: جناب آقای دکتر علی داودی کیاکلایه دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی با سلام و احترام نظر به تخصص، تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب می گردید. انتظار می رود در راستای تحقق برنامه ها و اهداف دانشگاه، با بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و جلب مشارکت کلیه مدیران و کارکنان خدوم آن معاونت در انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید: - اختصاص زمان کافی جهت نظارت بر امور - پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط - رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط در راستای تحقق ارزشها و برنامه های راهبردی دانشگاه - نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنا - جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی - استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه - تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه توفیق روز افزون شما را در پیشبرد اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم. دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code