| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران/ علیرضا یونسی: مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال صومعه سرا که با گردش در تالاب و پناهگاه حیات وحش سلکه تالاب این شهرستان همراه بود، از سوی فرمانداری صومعه سرا برگزار و با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به منظور تجلیل از خبرنگاران این شهرستان همراه شد. تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (1) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (3) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (4) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (2) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (5) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (7) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (6) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (8) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (9) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (10) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (11) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (12) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (13) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (14) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (15) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (16) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (17) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (18) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (19) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (20) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (21) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (22) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (23) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (24) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (26) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (27) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (28) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (29) تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی (32)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code