شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
نگاه ایران/ مهرداد احمدی: نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان صبح امروز شنبه (16مرداد) در دادگستری کل استان گیلان برگزار شد. (گزارش این نشست) در این نشست احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری گیلان به همراه تعدادی از معاونان و مدیران ارشد استان از جمله سیف الله مسرور رییس سازمان بازرسی گیلان، احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری، محمدحسین اصغریان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،کیوان محمدی رئیس سازمان برنامه ریزی، رضا علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، محمد اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن، علی منتظری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت، قربانعلی محمدپور مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست، مجید نیکخوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان،افشین رحیمی رئیس کانون کارآفرینی گیلان و همین طور مدیران تعدادی از بانک ها، کارآفرینان و سرمایه گذاران حضور داشتند. احمد سیاوش پور مرداد جان احمد آقایی دادگستری سیف الله مسرور بازرس گیلان نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (2) کیوان محمدی مرداد اسرافیل ملکی دادستانی علی منتظری مرداد قربانعلی محمدپور مرداد محمد اکبرزاده بنیاد مسکن افشین رحیمی کانون کارآفرینی2 رضا علیزاده مرداد مجید نیکخوی مرداد رحیمی روابط عمومی دادگستری نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (11) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (12) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (10) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (9) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (8) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (7) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (6) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (5) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (4) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (3) نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاران گیلان (13)