| شنبه، 12 آذر 1401
به مناسبت سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع)
       کد خبر: 59642

سیدرضا سید دانشسیدرضا سیددانش*

در دقیقه ای مبارک از هفدهم ربیع الاولِ سالِ 83 هجری قمری ،شهر مدینه از آسمان وُ زمین، نور بارانِ قدمِ نو رسیده ای شد که سال ها پیش ، پیغمبرِ والاتبارِ اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) ، آمدنش را بشارت گفته وَ بر او نام صادق گذاشته بود . این قولی ست قدیم ، که تاریخ را بزرگان می نویسند . ارواحِ بزرگ وُ طیبه ، از آنجا که دل در آسمان وُ ریشه در اعماق دارند ، بزرگترین اندوُ زرین ترین صفحات تاریخ با قلمِ فضیلت وُ بصیرتِ خویش نگاشته اند . اینان ائمة معصومِ مسلمانان هستند . سُلاله ای مبارک پی ، که نوبت به نوبت ، خورشیدِ ایمان وُ علم وُ حکمت را ، فرا راهِ بشریت افروختند وُ آن را به نامِ نامی خود، جاودانه کردند . یکی از این بزرگترین بزرگان ، رئیس مذهبِ شیعه ، ششمین ستارة تابناک ولایت و امامت ، امام جعفر صادق (علیه السلام) ، یگانة زُهد وُ دُردانة معارف وُ حکمت وُ عرفانِ اسلامی است . تذکرة عرفای نامدار گواهِ این مدعاست که ، از صدر تا ذیلِ آنها ، از دریای حکمتِ این امام همام ، به قدرِ تشنگی ی خود ، جرعه ها کشیده اند وُ بهره ها کسب کرده اند . آمارها حکایت از این دارد که از مکتبِ حضرت شان ، چهار هزار دانش اندوخته بیرون آمد ، که هریک توانستند خود، شاگردانِ بسیاری تربیت کنند که اینهمه ، در عرصة علمی آن روزگار ، بی نظیر بود . عظمتِ کاری را که امام جعفرصادق (علیه السلام) به انجام رسانید ، زمانی بهتر درک می شود که گفته آید ، ایشان در یک دورانِ گذارِ تاریخی زندگی می کردند . دورانی بینِ حکومت اَمویان وُ عباسیان ، بحرانِ سیاسی- اجتماعی در حدِ اَعلاء بود . و فشارهای جور وُ ستمِ حُکام ، بیداد می کرد . در چنین زمانه ی تاریک وُ جهالت باری ، ششمین آفتابِ امامت وُ ولایت ما ، درخشیدن گرفت ؛ ابرهای تیره ی جهل وُ نفاق وُ شِرک را کنار زد تا جان های شیفته ی عاشقانِ اهلِ بیت (علیهم السلام ) را ، از بارانِ بی پایانِ معرفت ، سیراب سازد . در این دوران، پرچم تشیعِ علوی ، برافراشته تر ، به اهتزاز درآمد ، وَ دانشمندان وُ عُلمای شیعی ، که از مکتبِ پُر بارِ حضرت ، بیرون آمده بودند، در سراسرِ جهانِ اسلام، به انتشارِ نور ، کمرِ همت بستند ؛ نهضتی که تا امروز وتا همیشه ، امتداد دارد. در سالِ 148 هجری ، به دستورِ خلیفة کوردلِ عباسیان ، امام را به شهادت رساندند. بی خبر از آنکه شهادت ، رازِ تمامِ اولیاء الله است ؛ رازی که معرفت وُ عشق الهی را ، چشمه به چشمه تا جاودان جاری می کند ، تا بگوید که : دریا هرگز نمی میرد . . .

*فعال فرهنگی و رسانه ای

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code