| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
به گزارش نگاه ایران: رضا رسولی با اشاره به اتهامات وارده از طرف عضو شورای شهر رشت به شهردار وقت در صد و سومین جلسه علنی شورا اسلامی کلانشهر رشت اظهار داشت: مواردی که عضو شورا مطرح کرد در حال حاضر تایید قضایی ندارد و اکیدا" نباید در صحن شورا عنوان می شد؛ بدون شک شورای شهر صلاحیت صدور حکم قضایی یا قضاوت را ندارد. وی با تاکید بر این که شخصی که به عنوان شهردار در کشور انتخاب می شود از فیلترهای قابل اعتماد اعم از حقوقی، اخلاقی، امنیتی و غیره عبور می کند افزود: اتهاماتی که بدون سند و حکم قضایی به شهردار وارد می شود در واقع تمام سیستم گزینشی کشور را زیر سوال خواهد برد در حالی که افراد و نهادهای مربوط به انتخاب شهردار بسیار دقیق و حساس بر این دست مسائل نظارت دارند. عضو شورا شهر رشت با بیان این که شهردار رشت اگر از این دست اتهامات مبرا نبود انتخاب نمی شد خاطرنشان کرد: شورای شهر رشت برای انتخاب شهردار وقت از میان گزینه های متفاوت، پروسه ای بسیار دقیق و طولانی را سپری کرده است و از هر جهت فرد مورد نظر را با صلاحیت لازم طبق تاییدیه وزارت کشور به سمت شهردار کلانشهر رشت منصوب کرده است. رسولی در بخش دیگری از گفت وگو با اشاره به قطع درختان خیابان امام خمینی از جانب شهرداری گفت: قرار نیست با ایجاد زیر ساخت جدید، داشته های شهر را تضعیف کنیم؛ امید است شهرداری از این پس متحمل تکرار اشتباهات جبران ناپذیری از این دست نباشد و شهرداری باید با کمترین ضرر به محیط زیست پروژه های خود را اجرا کند. این مسئول شهری با تشکر و قدردانی از صبر و تحمل شهروندان تصریح کرد: بدون شک باید در ساختار شهر یک سری تغییرات اجرا و اعمال شود و مردم رشت باید بدانند که هرگونه تغییرات در ساختار شهر براساس مطالعات جامع و طرح و فکر جمعی از کارشناسان شهری و ترافیک بوده و این امر نه تنها ارتقای سطح کیفی زندگی مردم را به همراه دارد بلکه توسعه و تولید ثروت شهری را نیز به دنبال خواهد داشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code