| شنبه، 24 مهر 1400
گزارش تصویری گیل نگاه از 9 ساعت عملیات نفس گیر آتش نشانان برای خاموش کردن آتش در بزرگترین برج گیلان در منطقه آزاد انزلی
       کد خبر: 55007
نگاه ایران/گروه اجتماعی: برای خاموش کردن آتشی که به جان طاووس افتاده بود ۹ ساعت عملیات نفسگیر انجام شد. (گزارش لحظه به لحظه این حادثه) طاووس منطقه آزاد انزلی دیگر زیبایی سابق را ندارد چون در جای جای بدنش زخم و سوختگی شدید به چشم می خورد اما حتما شاهد تلاش جانانه حدود ۱۰۰ نفر برای کمتر شدن دردهایش بود. آتش سوزی در بزرگ ترین برج گیلان از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه آغاز شد و خاموش کردن آتش این ساختمان ۲۲ طبقه حدود ۹ ساعت زمان برد. ۹ ساعت فعالیت همه جانبه در گرمای طاقت فرسا و هوای شرجی بندر جان آتش نشانان انزلی، رشت و خمام را به لب رساند اما بالاخره شعله های آتش کم رمق و کم جان شد تا بالاخره به خاموشی گرایید. آتش نشانانی که اگر فداکارانه به دل آتش نزنند در میان کمبود امکانات بعد از هر حریق باید شاهد خاکستر باشیم. امروز بار دیگر یادآوری تلخی شد برای استانی به بزرگی گیلان با صدها ساختمان بلند مرتبه و آن اینکه هنوز در شهرهای بزرگ استان خبری از نردبان هیدرولیکی در سایز مناسب نیست. هلیکوپتر آبپاش هم برای استفاده از حوادث از این دست در حد رویا باقی مانده است. در ادامه تصاویر ثبت شده از سوی سه عکاس نگاه ایران پویا درگاهی، مهرداد احمدی و پویا بازارگرد را از ۹ ساعت عملیات آتش نشانان در مجتمع طاووس مشاهده می کنید. آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (18) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (17) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (74) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (13) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (15) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (12) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (8) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (7) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (6) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (21) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (3) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (5) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (4) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (10) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (1) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (24) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (9) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (92) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (28) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (90) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (88) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (89) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (87) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (84) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (83) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (81) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (80) امین افقی آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (79) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (78) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (77) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (73) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (72) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (71) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (68) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (38) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (76) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (66) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (22) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (65) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (64) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (19) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (14) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (63) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (61) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (60) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (2) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (85) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (59) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (82) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (58) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (57) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (56) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (55) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (54) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (53) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (52) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (51) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (50) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (49) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (48) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (47) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (46) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (45) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (9) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (43) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (42) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (41) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (40) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (39) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (37) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (36) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (34) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (35) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (32) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (31) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (29) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (27) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (26) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (23) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (25) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (20) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (69) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (26) آتش سوزی برج طاووس منطقه آزاد انزلی (70)