| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران/پویا درگاهی: اولین پیشخوان معاضدت قضایی در سرای محله معلم عصر امروز یکشنبه با حضور مقامات قضایی و مدیران شهری افتتاح شد.(گزارش مراسم) هدف از افتتاح این پیشخوان ارایه مشاوره های حقوقی رایگان به شهروندان ساکن در ناحیه یک رشت طی یک روز در هفته است. همچنین شهروندان در طول هفته می توانند برای کسب مشاوره های قضایی به کار شناسان حقوقی در سرای محله معلم واقع در خیابان استادسرا مراجعه کنند. در مراسم افتتاحیه این پیشخوان احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری استان، اسرافیل ملکی معاونت دادستانی رشت، محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، محمد پورناصرانی شهردار منطقه یک رشت و فاطمه شیرزاد، عباس صابر، مظفر نیکومنش و موسوی روزان حضور داشتند. در این مراسم از صادق پنجه ای یکی از وکلای دادگستری گیلان به دلیل ارایه مشاوره حقوقی به شهروندان در سرای محله معلم رشت تقدیر شد. افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (1) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (2) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (4) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (6) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (7) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (9) ثابت قدم افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (9) اسرافیل ملکی و سیاوش پور اسرافیل ملکی1 افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (11) سرای محله معلم رشت افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (12) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (13) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (18) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت18 افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (15) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (16) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (19) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (5) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (20) افتتاح اولین پیشخوان معاضدت قضایی استان در رشت (17)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code