| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران : بر اساس پیگیری های صورت گرفته درمورد دریافت حقوق های نامتعارف توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک رفاه و نظر به دستور اکید رئیس جمهور نسبت به عزل مدیران متخلف در زمینه دریافت حقوق های نامتعارف بر این اساس علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه از سمت خود برکنار می شود.

گفتنی است، به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رییس جمهور،اسحاق جهانگیری دستور تشکیل کمیته ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرده است.

 طی روزهای اخیر اخباری در مورد فیش حقوقی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک رفاه منتشر شد که حاکی از دریافت حقوقی های چند ده میلیونی توسط این افراد داشت.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code