| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران:رئیس پارک علم و فناوری گیلان از کسب مقام «صادرکننده نمونه به اروپا» در حوزه تولید نرم افزار یکی از شرکت های فناور این استان توسط وزارت علوم خبر داد. مجید متقی طلب پیش از ظهر امروز در جلسه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی این شهرستان اظهار کرد: سال های گذشته پنج علم را مبنای توسعه می دانستند و اکنون علم جدید تفکر یا مغز بر مبنای اقتصاد دانش بنیان اضافه شده است. وی راهکار اقتصاد مقاومتی را اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و افزود: سالانه بر اساس گزارش رقابت پذیری در دنیا کشورها رتبه بندی می شوند. رئیس پارک علم و فناوری گیلان با بیان اینکه مقاوم بودن یک مفهوم طیفی است، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک مفهوم مطلق بوده و دارای اندازه مشخص نیست. وی اقتصاد مقاومتی قبل از علم را یک مفهوم عقلی خواند و بیان کرد: در تمام دنیا اصل بر استحکام، مقاومت و قوام مهم بوده و این یک اصل عقلی است. متقی طلب مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد چابک عنوان کرد و گفت: اقتصاد بر پایه تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات قرار دارد و در این راستا دو مفهوم جدید در پارک علم و فناوری گیلان مطرح و تعریف شده است. وی با اشاره به اینکه اقتصاد با ثبات و رقابت پذیر از مؤلفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: اقتصاد درون زا، اقتصاد برون گرا و اقتصاد عدالت بنیان از دیگر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. رئیس پارک علم و فناوری گیلان بر فعال کردن دانشگاه ها و مراکز علمی در راستای اقتصاد مقاومتی در این استان تأکید کرد و یادآور شد: نیاز است کمیته ویژه ای در مورد مذکور در استان تشکیل شود. وی خواستار تعریف میزان آمادگی فناوری در گیلان شد و اظهار کرد: سطح آمادگی صنعتی و سرمایه گذاری در استان از دیگر موضوع های مهم به منظور ایجاد شرکت های دانش بنیان است. متقی طلب از همکاری پارک علم و فناوری گیلان با دانشگاه های استان خبر داد و افزود: همکاری با صنعت و جذب سرمایه در گیلان آغاز شده است. وی با بیان اینکه یکی از شرکت های فناور گیلان به عنوان «صادرکننده نمونه به اروپا» توسط وزارت علوم معرفی شده است، تصریح کرد: شرکت مذکور در حوزه نرم افزار و گیم فعالیت می کند. رئیس پارک علم و فناوری گیلان متذکر شد: استان هر مقدار ظرفیت ایجاد شرکت های دانش بنیان را داشته باشد، آمادگی پذیرش و حمایت از شرکت ها نیز در پارک علم و فناوری گیلان وجود دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code