| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران:مرحله جدید مقابله با گیاه سنبل آبی در محدوده تالاب بین المللی بندر انزلی آغاز شد. پیرو پایش های مدون و طی اقدامی مشترک توسط ۷ فروند شناور موتوری با همکاری کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و ذینفعان محلی به پایش از مناطق غرب - شرق و مرکز تالاب پرداختند. در این عملیات تنها کلونی کوچکی از گیاه مهاجم سنبل آبی در منطقه تالاب غرب مشاهده که تیم مذکور سریعاً آن ها را جمع آوری و به نحو مناسبی معدوم کردند. در سایر مناطق تالابی در حوزه این شهرستان موردی مشاهده نشده است. مقرر شده از این پس با جدیت بیشتر با توجه به شرایط جوی و احتمال نشر و پراکنش گیاه در عرصه اقدامات مشابه به صورت هفتگی انجام شود تا از گونه ایجاد بحران زیست محیطی جلوگیری به عمل آید. از این پایش ها توسط تصویربرداری هوایی نیز صورت خواهد پذیرفت و طی هماهنگی های بعمل آمده با همکاری آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) این مهم به نحو مطلوب ادامه می یابد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code