| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
به گزارش نگاه ایران:  نماینده تام الاختیار علی دایی از پاسخ منفی این مربی به ملوان خبر داد. بهمن دهقان، نماینده تام الاختیار علی دایی در این رابطه گفت: چندی پیش مدیران و مالک جدید باشگاه ملوان پیشنهاد اولیه خود جهت حضور آقای دایی در آن تیم را مطرح کردند و ما با توجه به تغییرات مالکیتی و مدیریتی ملوان، شرط جدی شدن مذاکرات را ارایه یکسری گزارشات و اطلاعات و خواسته ها دانستیم که متاسفانه تا آخرین فرجه ای که توافق کرده بودیم این امر محقق نشد و به همین دلیل با تمام احترامی که علی دایی برای تیم ریشه دار ملوان، هواداران خوب آن تیم، پیشکسوتان و مردم انزلی قایل است در چارچوب مسایل حرفه ای چاره ای جز پاسخ رد به این پیشنهاد نبود و از همین طریق با تشکر از حسن اعتماد و انتخاب ضمن اعلام پاسخ منفی خود، برای ملوان و هوادارانش آرزوی موفقیت داریم. او در پاسخ به این سوال که چه اسنادی باید ارایه می شد، تصریح کرد: برای شناخت یک مجموعه باید عقبه اداری و مالی آن را مورد توجه قرار داد. آ نچه ما خواستار آن بودیم عمدتا به مباحث فصل قبل ملوان ارتباط داشت. اینکه تیم با چه تعداد از بازیکنان و در چه رده های سنی قرارداد دارد، چه تعداد سربازهایی را جذب کرده یا قرار است جذب کند، میزان مبالغ قراردادهای بازیکنان و مطالبات آنها و همه مسایلی از این دست که در یک جمله شامل انضباط اداری مجموعه می شود را خواستار بودیم و متعاقب آن می شد برای فصل بعد برنامه ریزی کرد. متاسفانه چنین مواردی ظرف این مدت به هر دلیلی که به ما ارتباط ندارد آماده نشد و این امر یک نگرانی جدی را ایجاد می کرد که مبادا با یکسری ابهامات در طول کار مواجه شویم که دود آن به چشم ملوان و هوادارانش برود. دهقان ادامه داد: آقای بهشتی، مالک جدید باشگاه ملوان را پرانرژی و علاقمند دیدیم، اما برای باشگاه داری فقط این دو مولفه کافی نیست و باید ساختاری وجود داشته باشد که افراد در آن چارت و چارچوب فعالیت کنند. یک نفر قطعا به تنهایی قادر به اداره یک باشگاه نیست و اینکه فیمابین او و مجموعه ملوان چه می گذرد را من نه می توانم حرفی از آن بزنم و نه اطلاعی از آن دارم که در مورد آن صحبت کنم. تنها به عنوان کسی که دوست دارم تیم ریشه دار ملوان موفق شود اولین شرط این موفقیت را در وحدت و همدلی همه ارکان شهر و نه فقط باشگاه می دانم. وی یادآور شد: در مذاکرات انجام شده هیچ بحثی در مورد رقم قرارداد علی دایی نشد. اگر مالک ملوان اعلام کرده حتی 3 میلیارد تومان هم حاضر است به دایی بپردازد و اکنون دایی پاسخ منفی می دهد نشانگر آن است که در این مذاکرات بحث منافع شخص علی دایی و خواسته هایش مطرح نبوده و اتفاقا از همان ابتدا هم اصرار داشتیم ملوان نباید فرصت را از دست بدهد و با هر مربی که می تواند به توافق برسد کارش را سریعتر آغاز کند. او در پایان گفت: امیدوارم ملوان را همانند سال های اوجش موفق ببینیم و تصمیمات به نفع این تیم و هوادارانش باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code