| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد: شهردار ایالت شوئبیش هال آلمان که صبح امروز در راس هیاتی به رشت سفر کرده بود از بافت مرکزی و بازار رشت بازدید کرد. این سفر که در راستای همکاری های اقتصادی و فرهنگی با هدف توسعه شهری و انعقاد قرارداد خواهر خواندگی شهر شوئبیش هال در آلمان و رشت در گیلان انجام شد از صبح تا عصر امروز به طول انجامید. شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رشت، هرمان جوزف پلگری شهردار شوئبیش هال را در این  بازدید همراهی کردند. شوئبیش هال دارای قدمتی طولانی به عنوان یک شهر دانشگاهی  و از مهم ترین قطبهای اقتصادی منطقه ای بین فرانکفورت، اشتوتگارت و نورنبرگ است. شهردار شوئبیش هال آلمان (52) شهردار شوئبیش هال آلمان (54) شهردار شوئبیش هال آلمان (55) شهردار شوئبیش هال آلمان (56) شهردار شوئبیش هال آلمان (57) شهردار شوئبیش هال آلمان (58) شهردار شوئبیش هال آلمان (59) شهردار شوئبیش هال آلمان (60) شهردار شوئبیش هال آلمان (61) شهردار شوئبیش هال آلمان (62) شهردار شوئبیش هال آلمان (63) شهردار شوئبیش هال آلمان (64) شهردار شوئبیش هال آلمان (65) شهردار شوئبیش هال آلمان (66) شهردار شوئبیش هال آلمان (67) شهردار شوئبیش هال آلمان (69) شهردار شوئبیش هال آلمان (70) شهردار شوئبیش هال آلمان (71) شهردار شوئبیش هال آلمان (72) شهردار شوئبیش هال آلمان (73) شهردار شوئبیش هال آلمان (74) شهردار شوئبیش هال آلمان (75)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code