| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد: در هفته سی و یکم رقابت های لیگ آزادگان عصر امروز داماش گیلان و مس رفستجان در هوای بارانی ورزشگاه عضدی رشت به مصاف هم رفتند.
 داماشی ها گل بهرام رشیدفرخی در دقیقه 2 بازی را توسط هادی سهرابی در دقیقه 55 پاسخ دادند اما دومین گل رشیدفرخی برای مس کرمان در دقیقه 72 بازی سه امتیاز این بازی حساس را به کرمانی ها داد.
داماش گیلان با این شکست خانگی با ۳۱ امتیاز از ۳۱ بازی در مکان هجدهم جدول بیست تیمی لیگ آزادگان قرار گرفت تا بیشتر از همیشه خطر سقوط به دسته دوم را احساس کند.

فوتبال داماش مس رفسنجان (1)

فوتبال داماش مس رفسنجان (3)

فوتبال داماش مس رفسنجان (4)

فوتبال داماش مس رفسنجان (5)

فوتبال داماش مس رفسنجان (6)

فوتبال داماش مس رفسنجان (7)

فوتبال داماش مس رفسنجان (8) فوتبال داماش مس رفسنجان (9)

فوتبال داماش مس رفسنجان (10)

فوتبال داماش مس رفسنجان (11)

فوتبال داماش مس رفسنجان (12)

فوتبال داماش مس رفسنجان (13)

فوتبال داماش مس رفسنجان (15)

فوتبال داماش مس رفسنجان (14)

فوتبال داماش مس رفسنجان (16)

فوتبال داماش مس رفسنجان (17)

فوتبال داماش مس رفسنجان (18)

فوتبال داماش مس رفسنجان (19)

فوتبال داماش مس رفسنجان (20)

فوتبال داماش مس رفسنجان (21)

فوتبال داماش مس رفسنجان (22)

فوتبال داماش مس رفسنجان (23)

فوتبال داماش مس رفسنجان (24)

فوتبال داماش مس رفسنجان (25)

فوتبال داماش مس رفسنجان (26)

فوتبال داماش مس رفسنجان (27)

 فوتبال داماش مس رفسنجان (29) فوتبال داماش مس رفسنجان (30)

فوتبال داماش مس رفسنجان (31)

فوتبال داماش مس رفسنجان (32)

فوتبال داماش مس رفسنجان (33)

فوتبال داماش مس رفسنجان (34)

فوتبال داماش مس رفسنجان (35)

فوتبال داماش مس رفسنجان (36)

فوتبال داماش مس رفسنجان (37)

فوتبال داماش مس رفسنجان (38)

فوتبال داماش مس رفسنجان (39)

فوتبال داماش مس رفسنجان (40)

فوتبال داماش مس رفسنجان (41)

فوتبال داماش مس رفسنجان (42)

فوتبال داماش مس رفسنجان (43)

فوتبال داماش مس رفسنجان (44)

فوتبال داماش مس رفسنجان (45)

فوتبال داماش مس رفسنجان (46)

فوتبال داماش مس رفسنجان (47)

فوتبال داماش مس رفسنجان (48)

فوتبال داماش مس رفسنجان (49)

فوتبال داماش مس رفسنجان (50)

فوتبال داماش مس رفسنجان (51)

فوتبال داماش مس رفسنجان (52)

فوتبال داماش مس رفسنجان (53)

فوتبال داماش مس رفسنجان (54)

فوتبال داماش مس رفسنجان (55)

فوتبال داماش مس رفسنجان (56)

فوتبال داماش مس رفسنجان (57)

فوتبال داماش مس رفسنجان (58)

مجید جهان پور

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code