| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران/پویابازاگرد:امروز چهارشنبه (19 اسفند) جلسه فوق العاده شورای شهر رشت از ساعت 17 با موضوع جمع بندی نهایی بودجه سال 95 برگزار شد.(گزارش جلسه)

شورای شهر رشت (1)

فاطمه شیرزاد

شورای شهر رشت (19)

شورای شهر رشت (23)

فرانک پیشگر

شورای شهر رشت (22)

شورای شهر رشت (6)

شورای شهر رشت (10)

محمد حسین کارگرنیا1

شورای شهر رشت (11)

منوچهر جمالی

امیرحسین علوی

شورای شهر رشت (20)

رضا موسوی روزان

شورای شهر رشت (12)

شورای شهر رشت (4)

شورای شهر رشت (24)

شورای شهر رشت (5)

امیرحسین علوی1

شورای شهر رشت (14)

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت (15)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code