| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران/پویا بازارگرد: مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان  ظهر امروز با حضور قائم مقام وزیر بهداشت،استاندار و جمعی از مدیران استان در سالن بانک صادرات رشت برگزار شد. (گزارش مراسم) براساس حکم وزیر بهداشت شاهرخ یوسف زاده چابک جانشین انوش برزیگر شده است. معارفه رئیس علوم پزشکی (6) معارفه رئیس علوم پزشکی (7) معارفه رئیس علوم پزشکی (1) امامی-748x498 انوش برزیگر معارفه رئیس علوم پزشکی (20) حریرچی معارفه رئیس علوم پزشکی (21) قنبری علوم پزشکی محمدعلی نجفی معارفه رئیس علوم پزشکی (2) معارفه رئیس علوم پزشکی (3) معارفه رئیس علوم پزشکی (5) معارفه رئیس علوم پزشکی (4) معارفه رئیس علوم پزشکی (10) معارفه رئیس علوم پزشکی (11) معارفه رئیس علوم پزشکی (12) معارفه رئیس علوم پزشکی (13) معارفه رئیس علوم پزشکی (14) شاهرخ یوسف زاده2 معارفه رئیس علوم پزشکی (15) معارفه رئیس علوم پزشکی (16) معارفه رئیس علوم پزشکی (17) معارفه رئیس علوم پزشکی (18) معارفه رئیس علوم پزشکی (19) معارفه رئیس علوم پزشکی (9)    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code