| دوشنبه، 24 مرداد 1401
رسول جماعتی تایید شد، رسول جماعتی تایید نشد
       کد خبر: 30193
نگاه ایران: با اعلام فرمانداری فومن اسامی قطعی 11 نفر از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فومن و شفت به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است: ناصر - اشرافی 1214 محمدمهدی - افتخاری 1215 خلیل - بهروزی فر 1217 رسول - جماعتی 1219 امیر - خوش کارسرابستانی 1245 صادق - رمضانی گل افزانی 1247 اردشیر - روحی ماسوله 1248 سامره - عاشوری چیرانی 1252 ناصر - عاشوری قلعه رودخانی 1254 سیدتقی - موسویان شالده 1256 کیوان - میرزائی فشالمی 1257 نکته جالب ، تایید صلاحیت دو نامزد با شباهت نام به دو نماینده ادوار فومن و شفت است که در این دوره تایید صلاحیت نشدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code