| جمعه، 21 مرداد 1401
نگاه ایران: فرمانداری شهرستان انزلی در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را اعلام کرد. اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه انزلی به شرح زیر می باشد: صادق برزگر – فرزند فریدون – کد ۱۲۱۶ مهدی جهاندوست – فرزند محمدعلی – کد ۱۲۱۷ محمدرسول خدادیان – فرزند محمد – کد ۱۲۴۱ حسن خسته بند – فرزند فرج الله – کد ۱۲۴۲ رضا خوش اقبال – فرزند عیسی – ۱۲۴۵ فیروز خوشحال – فرزند معراج – کد ۱۲۴۶ حسن دادرس – فرزند غلامحسنی – کد ۱۲۴۷ ستار رجبی – فرزند ناظم – کد ۱۲۴۹ مهدی صدرا – فرزند مهدی – کد ۱۲۵۲ حسن میرزاپور – فرزند رحمت الله – کد ۱۲۵۹ عزیز الله هادی پور – فرزند علی – ۱۲۶۲ محمود هوشیار فرد – فرزند فرخ – کد ۱۲۶۴ مرتضی یحیی پور – فرزند رسول – ۱۲۶۵
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code