| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: نشست بررسی توسعه گیلان با عنوان توسعه شهری که صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه گیلان برگزار شد با سخنرانی سه چهره همراه بود؛ اسماعیل ملک اخلاق رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور،(مشروح سخنان و گزارش تصویری) محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت و یونس رنجکش سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان. محمد علی ثابت قدم در این نشست گفت: بعد از جنگ جهانی اول و دوم با توجه به بحث بازسازی مفهوم توسعه جایگاه خودش را پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه توسعه با رشد تفاوت معنایی دارد گفت: توسعه با اضافه شدن مفاهیم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به رشد (که فقط مفهوم اقتصادی بود) شکل گرفت. ثابت قدم با بیان اینکه توسعه یک استراتژی است گفت: این در حالی است که مردم خدمات محسوس را توسعه تلقی می کنند. ثابت قدم با اشاره به راه اندازی انتخابات شورای شهر از سال ۷۷ گفت: یک سری افرادی که هیچگونه اطلاعاتی در مورد توسعه نداشته اند، دارای اختیار در امور شهری شدند. شهردار رشت چهار ویژگی شهر را رقابت پذیری، بانک مداری، انعطاف پذیر و شفافیت عنوان کرد گفت: بخش دولتی بزرگ ترین بدهکار به شهرداری ها است و مردم باید بدانند جمع کل بدهکاری آن ها به شهرداری کمتر از بخش دولتی است. وی سه هدف مهم شهرداری رشت را اعتماد سازی و افزایش مشارکت محلی، برندسازی و سرمایه گذاری دانست. ثابت قدم با بیان اینکه ما حداقل ها را در توسعه رعایت نمی کنیم گفت: سرمایه گذار داخلی نیز متاسفانه در حال فراراست. وی سرمایه اول شهر را سرمایه انسانی دانست و گفت: با توجه به حضور سه سال قبلم در شهرداری افراد نخبه زیادی از شهر رشت خارج شده اند. ثابت قدم افزود: اگر نگاه تمرکز گرا در کل کشور حل نشود و در توسعه کلان شهری، امور را به مردم واگذار نکنیم، علاوه بر خروج استعداد ها، با بزرگ ترین آسیب در توسعه شهری مواجه خواهیم شد. حاشیه نشینی پیامدهای مهاجرت رنجکش (3) یونس رنجکش سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان سخنران آخر نشست توسعه شهری در دانشگاه گیلان بود. وی با بیان اینکه همه در مسیر رفاه به دنبال آرامش هستند گفت: توسعه باید از نظر هزینه و زمان ما را در شرایط فعلی و آینده در موقعیت خوبی قرار بدهد. رنجکش با اشاره به ۵ برنامه توسعه قبل و بعد از انقلاب گفت: تمام این برنامه ها اقتصاد محور است. وی افزود: توازنی در موقعیت و مزایا در این برنامه ها دیده نمی شود. رنجکش مهاجرت را پیامد این موقعیت عنوان کرد و گفت: افراد از موقعیت های کم برخوردار به شهرهایی که از زمینه های خوبی برخوردار هستند مهاجرت می کنند. وی ساختار برنامه ریزی کشور را نا متوازن دانست و گفت: ابعاد توسعه را در نظر نگرفتیم و با دلایل مختلف با وقفه هایی مواجه بودیم. رنجکش یکی از پیامدهای مهاجرت را حاشیه نشینی عنوان کرد و گفت: مردم برای رفاه مجبور به مهاجرت می شوند و در مناطق حاشیه ساکن می شوند. سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری با بیان اینکه توسعه نامتوازن سبب پیامدهای اجتماعی مانند حاشیه نشینی می شود گفت: باید همه ابعاد توسعه را ببینیم. وی با بیان اینکه در حال حاضرآمایش سرزمینی انجام نشده است گفت: هنوز مشخص نیست که تغییرات در حال انجام متناسب با آمایش سرزمینی باشد یا خیر. باید شرایط موجود را حفظ کنیم و همچنین از زمان و تکنولوژی عقب نمانیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code