| شنبه، 22 مرداد 1401
رکسانا-فداکارنگاه ایران/ رکسانا فداکار ماسوله * توسعه شهرها در هر مقیاسی که باشد، منجر به تغییرات فیزیکی زمین و تحولاتی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می گردد. این توسعه در زندگی مدرن امروزی، در مسیر مدنی خود، به تقویت پیوند اجزا با ساختار کلی شهر می پردازد؛البته گاهی هم خلاف این مسیر را طی می کند. این در حالی است که توسعه شهرها علاوه بر وابستگی به توان محیطی و ظرفیت های اکولوژیکی و انسانی به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... نیز ارتباط پیدا می کند که کارآمدی ارتباطات میان آیتم های ذکر شده را می توان در سیمای شهری کلانشهرهای پیشرفته و مطرح دنیا مشاهده کرد. با چند سال عقبگرد و با اندکی تأمل در ساختار شهری کلانشهر رشت و قیاس آن با سایر کلانشهرهای کشور (چون مشهد، تبریز، اصفهان و ...) این مهم حاصل می شود که بویژه در حوزه کالبدی (نوع ساختمان ها، فضای باز و میادین، نمای ساختمان ها و خیابان ها و ... ، البته با لحاظ نمودن ابعاد محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این عناصر) عدم توان رقابتی شهر رشت با کلانشهرهای ذکر شده غیرقابل انکار بوده است که در چند سال اخیر، علیرغم وجود مسائل و مشکلات پیچیده در عرصه مدیریت شهری و عدم ثبات در آن و با توجه به سیل گسترده تحولات ساختارگرایانه ای که نسبت به اندک مدت زمان طی شده در مسیر توسعه شهری اتفاق افتاده، اکنون شهروندان این کلانشهر نیز می توانند شاهد رد پاهایی از توسعه در جای جای این شهر تجدید حیات یافته باشند. رد پاهایی چون اقداماتی کلان در عرصه توسعه شهری که از جمله آنها می توان به پروژه «پیاده راه بافت مرکزی» اشاره کرد. این پروژه را می توان به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های در دست اجرا، از لحاظ اهمیت در مبحث مورفولوژی شهری، در علم شهرسازی، در سطح منطقه و حتی در سطح ملی مطرح نمود. امروزه در شهرهای پیشرفته دنیا خصوصاً در اروپا که مرکز شهر را خالی از تراکم می کنند تا مردم راحت تر به امور روزمره خود رسیدگی کنند، این پیاده روها هستند که مورفولوژی خاص این ناحیه از شهر را شکل می دهند. پیاده روها در جوامع پیشرفته جز اصلی شبکه معابر شهری و محلی برای استراحت، تفرج و پیاده روی شهروندان به شمار می روند. حال آنکه متاسفانه مخالفت هایی عمده از سوی برخی از مسوولین در رابطه با اجرای این طرح (که تنها به عنوان یک نمونه از مجموعه اقدامات در دست اجرا در سطح شهر در این بحث آورده شده است) دیده می شود. البته پر واضح است که در همه مسیرهای توسعه شهری، وقوع پاره ای از اتفاقات ناهمگون و بازدارنده بدیهی است که البته آن هم با ابتکارات و خلاقیت های متفکرانه مسوولین و دست اندرکاران قابل ترمیم و جبران می باشد. اما گویی شنیدن صدای مخالفت، بالاخّص از سوی تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر رشت پایانی ندارد. حال آنکه طبق تعریف، این عزیزان بعنوان نمایندگان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر علاوه بر انتخاب، انتصاب و استیضاح شهردار، وظایف دیگری نیز دارند که انتظار می رود با گذشت بیش از نیمی از دوره چهار ساله حضور ایشان به عنوان نماینده، این بزرگواران تا حدودی با سایر وظایف خود در این سمت نیز آشنایی پیدا کرده باشند. هم اکنون که بعد از مدت ها ، چشم شهر رشت به شهرداری مبتکر و خلاق روشن شده، پسندیده است شهروندان و مسوولین؛ بالاخص اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر رشت؛ قدر این موهبت را دانسته و با حمایت ایشان، گام های بلندی در جهت توسعه پایدار این شهر بردارند. شهر رشت نیازمند توسعه و شهردار آگاه و متخصص آن نیازمند حمایت و پشتیبانی شهروندان و مسوولین برای تحقق این توسعه ، البته زیر پرچم «آرامش» است. امید است در آینده شاهد این پیوندها، هماهنگی ها و حمایت ها باشیم. * معمار و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code