| شنبه، 05 آذر 1401
 نگاه ایران:نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام و صلاحیت 33 نفر از داوطلبان در حوزه تهران تایید شد. سه شنبه شب بررسی شکایات از داوطلبان مجلس خبرگان در شورای نگهبان به پایان رسید و امروز نتیجه نهایی به داوطلبان اعلام شد. در بررسی نهایی صلاحیت ها تعدادی از داوطلبانی که قبلاً تایید صلاحیت شده بودند رد شدند. همچنین برخی داوطلبان که پیش از این صلاحیت آن ها رد شده بود مورد تایید فقهای شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفتند. فتنی است به نقل از پایگاه وزارت کشور در اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور آماده است: در اجرایی ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه شورای نگهبان واجد شرایط قانونی می باشند بشرح زیراعلام می گردد:
اعلام اسامی نهایی همه کاندیداهای انتخابات خبرگان (+جدول) اعلام اسامی نهایی همه کاندیداهای انتخابات خبرگان (+جدول) اعلام اسامی نهایی همه کاندیداهای انتخابات خبرگان (+جدول)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code