| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/مهرداد احمدی: صبح امروز نشست خبرنگاران کاروان خبری فجر انقلاب گیلان با محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت برگزار شد.(گزارش این نشست) سپس این کاروان به اتفاق شهردار رشت، مدیران و معاونین شهرداری و اعضای شورای شهر رشت به مراسم آغاز عملیات اجرایی مهم ترین پروژه آزادسازی معابر و تملک شهری رشت رفتند. گفتنی است این معبر کلیدی به عرض ۲۰ متر و طول حدوداً ۱۴ کیلومتر در رشت احداث می شود . این خیابان به عرض ۲۰ متری از حد فاصل بلوار امام رضا (ع) - (دارسازی) در منطقه سه شهرداری رشت آغاز و به میدان جهاد در منطقه یک می رسد . طول مسیر ۱۳۸۰۲ متر است که ۸۰۵۶ متر آن در منطقه سه  و ۵۷۴۶ متر آن در منطقه یک قرار دارد. این خیابان به عرض ۲۰ متری از حد فاصل بلوار امام رضا (ع) - (دارسازی) در منطقه سه شهرداری رشت آغاز و به میدان جهاد در منطقه یک می رسد . طول مسیر ۱۳۸۰۲ متر است که ۸۰۵۶ متر آن در منطقه سه  و ۵۷۴۶ متر آن در منطقه یک قرار دارد. این خیابان سه کر یدور شرق ، شمال و غرب شهر را به یکدیگر متصل کرده و بار ترافیکی میدان جانبازان ، میدان و لیعصر ( عج ) و رینگ کمربندی شهر را کاهش می دهد و فاصله زمانی پیمودن شرق به غرب در شهر رشت را کم می کند. پروژه احداث این خیابان مجموعاً ۶۶۵ میلیارد ریال هزینه دارد که از این مقدار ، در منطقه سه ۲۹۵ میلیارد ریال و در منطقه یک ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه می شود . در طول مسیر نیز قرار است ۸ پل احداث شود. احداث این پروژه با نظارت شهرداری های مناطق یک و ۳ برعهده سازمان عمران شهرداری رشت است و مدت زمان انجام پروژه یک سال می باشد.

کاروان خبری شهرداری رشت (1)

کاروان خبری شهرداری رشت (4)

کاروان خبری شهرداری رشت (2)

محمدعلی ثابت قدم 2

مظفر نیکومنش

رضا موسوی روزان

فاطمه قدیمی

کاروان خبری شهرداری رشت (6)

کاروان خبری شهرداری رشت (7)

کاروان خبری شهرداری رشت (11)

کاروان خبری شهرداری رشت (12)

کاروان خبری شهرداری رشت (3)

کاروان خبری شهرداری رشت (13)

کاروان خبری شهرداری رشت (14)

کاروان خبری شهرداری رشت (16)

کاروان خبری شهرداری رشت (18)

کاروان خبری شهرداری رشت (17)

کاروان خبری شهرداری رشت (19)

کاروان خبری شهرداری رشت (20)

کاروان خبری شهرداری رشت (21)

کاروان خبری شهرداری رشت (22)

کاروان خبری شهرداری رشت (23)

کاروان خبری شهرداری رشت (24)

کاروان خبری شهرداری رشت (26)

کاروان خبری شهرداری رشت (27)

کاروان خبری شهرداری رشت (28)

کاروان خبری شهرداری رشت (30)

کاروان خبری شهرداری رشت (31)

IMG_5183

کاروان خبری شهرداری رشت (33)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code