پنجشنبه، 01 آبان 1399 | 2020 Thursday 22 ,October  
نگاه ایران:  پلیس آگاهی نیروی انتظامی برای پیشگیری از سرقت خودرو و منزل به شهروندان گیلان توصیه هایی اعلام کرد. به گزارش نگاه ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس توصیه های پلیس آگاهی به این شرح است: با استفاده از حفاظت فیزیکی مناسب مانند ارتفاع دیوار – نرده های ۲ طرفه مثلثی –حفاظ درب و پنجره – نصب دزدگیر) منزل خود را ازسرقت سارقان حفظ کنید. هموطنان با استفاده از حفاظت فیزیکی مناسب مانند ارتفاع دیوار – نرده های ۲ طرفه مثلثی –حفاظ درب و پنجره – نصب دزدگیر) منزل خود را ازسرقت سارقان حفظ کنید. انجام اقدامات پیشگیرانه توسط افراد جامعه را می توان اصلیترین گام برای مبارزه با وقوع سرقت منزل است. استفاده از دوربین های مدار بسته با کیفیت باشعاع بردمناسب داخل کوچه وقسمتی ازمعابرو با قابلیت تصویر برداری از پلاک خودرو های عبوری. استفاده از آیفون های تصویری درسمت محوطه بازورودی. لامپ های روشنائی منزل به سیستم تایمری مجهز گردد تا سارقین متوجه حضور یا غیبت شما در منزل نشوند. از باز کردن دروازه ورودی منازل بویژه منازل آپارتمانی برای افراد غریبه خود داری تمایید. نسبت به خودروهای دارای پلاک غیر بومی که معمولاً با چند سرنشین جوان درخیابان های فرعی وکوچه ها پرسه می زنندویامدتی با تک سرنشین درنقاط پرت پارک می نمایند بی تفاوت نباشیدوضمن یادداشت نمودن شماره خودرو مراتب رابه ۱۱۰اعلام نمائید. هنگام ترک منزل حتما عدم حضورتان رابه همسایه های موردوثوق اطلاع دهید. ازنگهداری طلاجات ووجوه نقدباحجم بالا درمنازل اجتناب وحتی المقدوردربانک ها وصندوقهای امانات نگهداری نمائید. درصورتیکه اسنادمهم واشیاء قیمتی و وجه نقد درمنزل نگهداری می نمائید حتما ازگاوصندوقهای مجهز وغیر قابل حمل استفاده نمائید ودرصورت امکان گاوصندوق رادردیوارمنزل تعبیه کنید تابه راحتی قابل دسترسی نباشد. نسبت به تماسهای تلفنی مشکوک ویا زنگ آیفون منازل بی تفاوت نباشیم. فاکتورطلاجات واشیاء قیمتی رابه صورت جداگانه درمحل مناسبی نگهداری کنید. -درصورت خرابی قفل درب ها ونواقص دیگرحفاظت فیزیکی ساختمان؛ درکوتاه ترین زمان رفع ایرادشود. حتی المقدورازنبردبان های تاشونده استفاده نمائید تابتوانید آن رادرانباری منازل نگهداری کنید. ضعفهای حفاظت فیزیکی دیوارمنازل راکه درمجاورت علمک گاز وتیربرق و.... قراردارندبرطرف نمائیدتاسارقین ازآن طریق به محوطه نفوذ نکنند. اگردرمجاورت منازل درحال احداث سکونت دارید به نحوی باپیمانکاران مربوطه ارتباط برقرارنموده وکارگران ساختمان ها راشناسائی نمائید. تاسارقین ازفرصت به دست آمده سوء استفاده نکنند. ازقراردادن اشیاء قابل حمل ازجمله دوچرخه درمحوطه ساختمان اجتناب نمائید. اشیاء فوق را درانباری منازل قرارداده وباقفلهای مناسب درب انباری راقفل نمائید. مراقب مامورین قلابی که تحت عناوین کنتورنویسی؛ سازمانهای خیریه؛ مامورین ناجاودیگرنهاد ها به منازل مراجعه می کنند باشیدوحتما قبل ازورودکارت شناسائس آنان رارویت واز جعلی نبودن کارت ومطابقت عکس آن باچهره ارائه دهنده مطمئن شوید. اگرقصداجاره دادن یافروش منزل خودرادارید حتما ازطریق بنگاههای موردوثوق اقدام ومطمئن شوید که افرادمراجعه کننده همراه نماینده بنگاه جهت بازدید منزل مراجعه کرده اند. ساختمانهای درحال احداث رابدون نگهبان رها نکنید وحتما جهت نگهبانی ساختمان ازشرکتهای خدماتی انتظام که مورد تائید ناجا باشد استفاده نمائید تادرصورت وقوع سرقت احتمالی بتوانید ضرر وزیان خودرا جبران کنید. دسته کلید خودرا هرگز ازخود دورنکنید ودرصورت مفقودی بلافاصله قفلهای مربوطه راتعویض نمائید. اهالی کوچه یامحل می توانند باهمیاری همدیگر کوچه های خودرا به دوربین باکیفیت مجهز نمائید ضمن پیشگیری ازسرقت؛ پیگیری پلیس برای شناسائی سارقین وکشف سرقت آسانترخواهدبود. چنانچه کولرهای پنجره ای درمنزل داریدحفاظ پشت کولر راطوری طراحی نمائید که ورود ازداخل آن به آسانی صورت نگیرد. قفلهای دربهای ورودی که اکثرا درمنازل استفاده می شودبه آسانی قابل بازشدن است سعی گردددراطرافقفل هم ازبیرون وهم ازداخل محافظ مناسب تهیه ونصب شود. ر ایانه های همراه (لپ تاپ) خودرادرفایلهای مربوطه ودارای قفل نگهداری نمائید. پنجره های بالکن راکه دسترسی سارق به آن ممکن است بازنگذارید وحتما ازداخل قفل کرده وبااطمینان ازاین موضوع منزل راترک کنید. به افرادی که دراطراف منزل شما پرسه می زنندحساس باشید وحتی المقدورجهت بررسی موضوع قبل ازخروج ازمنزل با۱۱۰تماس بگیرید. سارقین جهت سرقت وبه جهت اطمینان ازخالی بودن منزل پس اززدن زنگ آیفون اسم شخص دیگری یاآدرس جائی راسئوال می کنند دقت نمائید که چهره فرد رامشاهده نموده وسپس اطلاعات خواسته شده رابدهید. ازتماسهای تلفن همگانی ساده عبورنکنید توجه داشته باشید این زنگ خطری است که سارقین برای سودبردن ازآن استفاده می نمایند. حتما راه ورود پنجره های منازل رابه ساختمانهای نیمه کاره باحفاظ پوشش دهید یا از مسئول و پیمانکارساختمان جدیدالاحداث مسئولیت خواهی شود. هنگام خروج ازمنزل دزدگیر رافعال کرده و از آماده بکاربودن آن مطمئن شوید. از بکارگیری خادمین مسئله دار و دارای سوءسابقه پرهیز و از مجاری مطمئن استخدام شوند. گوشی های همراه خود را چنانچه به سامانه دزدگیر متصل است فعال کنید. توجه به هشدارهای پلیس موجب آسایش خاطر شهروندان خواهدشد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code