| دوشنبه، 29 شهریور 1400
نگاه ایران/مریم رجبی: صد و بیست و پنجمین شورای شهر با حضور 14 عضو شورا و غیبت مجید رجبی برگزار شد. حضور غیر منتظرانه شهردار رشت و تقدیم بودجه سال 95  از سوی وی به شورای شهر از نکات جالب جلسه امروز بود. (گزارش این جلسه) شورای شهر رشت 27 دی (2) شورای شهر رشت 27 دی (4) شورای شهر رشت 27 دی (5) باقری شورای شهر رشت 27 دی (8) شورای شهر رشت 27 دی (9)  شورای شهر رشت 27 دی (14) شیرزاد شورای شهر رشت 27 دی (16) شورای شهر رشت 27 دی (17) شورای شهر رشت 27 دی (18)  شورای شهر رشت 27 دی (20) شورای شهر رشت 27 دی (21) شورای شهر رشت 27 دی (22) پیشگر شورای شهر رشت 27 دی (25) شورای شهر رشت 27 دی (26) شهردار رشت (2) شورای شهر رشت 27 دی (28) شورای شهر رشت 27 دی (29) شورای شهر رشت 27 دی (30) شورای شهر رشت 27 دی (33) شورای شهر رشت 27 دی (32) شورای شهر رشت 27 دی (34) شورای شهر رشت 27 دی (35)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code